Како да се примени успешна стратегија за автоматизација на маркетингот

Како распоредувате успешна стратегија за маркетинг автоматизација? За многу бизниси, ова е прашање од милион (или повеќе) долари. И тоа е одлично прашање што треба да се постави. Сепак, прво мора да прашате, што класифицира како успешна стратегија за маркетинг автоматизација? Што е успешна стратегија за автоматизација на маркетингот? Започнува со цел или збир на цели. Постојат неколку клучни цели кои ви помагаат јасно да ја измерите успешната употреба на маркетинг-автоматизацијата. Тие вклучуваат: