Qwilr: Платформата за дизајнирање документи што го трансформира колатералот за продажба и маркетинг

Комуникацијата со клиентите е крвотокот на секоја деловна активност. Сепак, со оглед на тоа што КОВИД-19 принудува намалување на буџетот за 65% од трговците, тимовите имаат задача да направат повеќе со помалку. Ова значи да можете да го генерирате целиот колатерал за маркетинг и продажба со намален буџет, и честопати без луксуз на дизајнер или агенција да го произведе. Далечинското работење и продажбата, исто така, значи дека тимовите за продажба и маркетинг повеќе не можат да се потпрат на лични комуникациски вештини за негување