Затворена или не-затворена содржина: Кога? Зошто? Како

Достигнувањето до вашата публика со вкрстување со нивното дигитално однесување станува инхерентно подостапно преку насочено рекламирање и медиуми. Ставањето на вашиот бренд во прв план на умот на вашиот купувач, помагајќи им да станат посвесни за вашата марка и се надевам дека влегувањето во патувањето на познатиот купувач е значително потешко. Потребна е содржина што одекнува со нивните потреби и интереси и им се сервира во оптимални времиња за да се разгори тој процес. Сепак, прашањето