Затворена содржина: Вашиот портал за добри Водачки Водачи!

Затворена содржина е стратегија што ја користат многу компании B2B за даваат добра и значајна содржина за да добијат добри предности во размена. До затворената содржина не може да се пристапи директно и може да се добие по размена на важни информации. 80% од маркетинг активите Б2Б се затворени; бидејќи затворената содржина е стратешка за компаниите што доведуваат до генерација B2B. Hubspot Важно е да се знае значењето на затворената содржина ако сте B2B претпријатие и слично

Двете најефикасни алатки за успешно генерирање на олово B2B

Изберете емпатија за клиентите и искуството со клиентите како важна состојка на вашата стратегија и можеби веќе го најдовте парчето што недостасува и сега може да ја заврши загатката за генерација на олово!