Предвидувања и трендови за локален маркетинг во 2020 година

Како што продолжуваат иновациите и конвергенцијата во технологијата, достапните можности за локалните бизниси да градат свест, да се најдат и да продаваат преку Интернет продолжуваат да растат. Еве 6 трендови за кои јас предвидувам дека ќе имаат огромно влијание во 2020 година. Google Maps ќе станат ново пребарување Во 2020 година, повеќе пребарувања на потрошувачи ќе потекнуваат од Google Maps. Всушност, очекувајте сè поголем број потрошувачи да го заобиколат пребарувањето на Google и да ги користат апликациите на Google на нивните телефони (т.е.