Најновите карактеристики на Фејсбук им помагаат на SMBs да преживеат COVID-19

Малите и средните бизниси (СМБ) се соочуваат со невидени предизвици, со 43% од деловните активности привремено затворени поради КОВИД-19. Во светло на постојаното нарушување, заострувањето на буџетите и претпазливото повторно отворање, компаниите што и служат на заедницата на СМБ се засилуваат за да понудат поддршка. Фејсбук обезбедува критични ресурси за малите бизниси за време на пандемијата Фејсбук неодамна лансираше нов бесплатно платен онлајн настан за мали и средни претпријатија на својата платформа - најновата иницијатива од компанијата, помагајќи им на деловните субјекти со ограничен буџет да ги зголемат своите напори за маркетинг