Нил Берман

Нил Берман е основач и извршен директор на Деливра, давател на услуги за е-пошта за маркетинг и стратешко советување. Со скоро 20 години во индустријата за софтвер, Берман продолжува да го води страста да најде иновативни решенија кои им помагаат на клиентите да победат во нивните индустрии.