Инфографик: Статистика за користење мобилен телефон и Интернет за постари граѓани

Стереотипот што старите лица не можат да го користат, не го разбираат или не сакаат да го поминуваат времето на интернет е широко распространет во нашето општество. Сепак, дали се заснова на факти? Вистина е дека Millennials доминираат во користењето на Интернет, но дали навистина има толку малку Baby Boomers на светската мрежа? Ние не мислиме така и ќе го докажеме тоа. Постарите луѓе прифаќаат и користат модерни технологии сè повеќе во денешно време. Тие реализираат