Како да го засилите купувањето по продажни места со ефективна стратегија за задржување на клиенти

Со цел да напредуваат и да преживеат во бизнисот, сопствениците на деловни активности мора да прифатат многу техники и тактики. Стратегијата за задржување на клиенти е критична бидејќи е далеку поефикасна од која било друга стратегија за маркетинг кога станува збор за зголемување на приходите и придвижување на поврат на вашата инвестиција во маркетингот. Стекнувањето нов клиент може да чини пет пати повеќе од задржувањето на постојниот клиент. Зголемувањето на задржувањето на клиентите за 5% може да го зголеми профитот од 25 на 95%. Стапка на успех на продажба на клиент