Наплата на долгови за почетници за електронска трговија: Дефинитивниот водич

Загубите засновани на трансакции се факт на животот за многу деловни субјекти, како резултат на поврат на наплата, неплатени сметки, пресврти или производи без поврат. За разлика од кредитните бизниси кои мораат да прифатат голем процент на загуби како дел од нивниот деловен модел, многу стартапи ги третираат загубите во трансакциите како непријатност за која не е потребно многу внимание. Ова може да доведе до скок на загубите поради неконтролирано однесување на клиентите и заостанување на загубите што би можеле значително да се намалат со неколку