Пајтон: Скрипта Аутосугест на Google за извадок од трендови за клучните зборови за пребарување на лажат

Сите сакаат Google Trends, но малку е незгодно кога станува збор за клучни зборови со долга опашка. На сите ни се допаѓа официјалната услуга на трендови на Google за добивање увид во однесувањето на пребарувањето. Сепак, две работи спречуваат многумина да го користат за цврста работа; Кога треба да пронајдете нови ниша клучни зборови, нема доволно податоци за Google Trends Недостаток на официјален API за поставување барања до трендовите на Google: Кога користиме модули како pytrends, тогаш мора да