Конструирање на поштенска листа за маркетинг по е-пошта

Нема сомнение дека е-мејл маркетингот може да биде еден од најефикасните начини за контакт со потенцијалните клиенти. Има просечна рентабилност од 3800 проценти. Исто така, има малку сомневање дека оваа форма на маркетинг има свои предизвици. Бизнисите прво мора да привлечат претплатници кои имаат шанса да конвертираат. Потоа, тука е задачата да се сегментираат и организираат тие списоци на претплатници. Конечно, за да ги направат вредни овие напори, мора да бидат дизајнирани е-пошта кампањи за да се