Како аналитиката за големи податоци стана клучна за DSPs

Анализата за големи податоци е камен-темелник на ефективните маркетинг-шеми и адтех веќе неколку години. Со статистичките податоци за да се поткрепи идејата за ефикасност на аналитиката на големи податоци, тоа е лесен чекор за предлагање во рамките на вашата компанија, и веројатно дури и ќе направи да изгледате добро затоа што сте тој што го препорачал. Аналитиката за големи податоци испитува големи податоци (како што може да имплицира името) и им овозможува на испитувачите да ги користат тие податоци