Трендови на MarTech кои ја поттикнуваат дигиталната трансформација

Многу специјалисти за маркетинг знаат: во текот на изминатите десет години, маркетинг технологиите (Martech) експлодираа во раст. Овој процес на раст нема да се забави. Всушност, најновата студија за 2020 година покажува дека има над 8000 алатки за маркетинг технологија на пазарот. Повеќето маркетери користат повеќе од пет алатки на даден ден и повеќе од 20 во целина во извршувањето на нивните маркетинг стратегии. Платформите Martech му помагаат на вашиот бизнис и да ја врати инвестицијата и да помогне