DanAds: Технологија за рекламирање на самопослужување за издавачи

Програматското рекламирање (автоматизација на купување и продавање на рекламирање преку Интернет) е главна цел за современите маркетери многу години и лесно е да се разбере зошто. Способноста купувачите на медиуми да користат софтвер за купување рекламирање го револуционизираа просторот за дигитално рекламирање, отстранувајќи ја потребата од традиционални рачни процеси, како што се барања за предлози, тендери, понуди и, особено, човечки преговори. Традиционално програмско рекламирање или управувано програмско рекламирање на услуги, како што понекогаш се нарекува,