Што треба да знаат маркетерите за заштита на интелектуалната сопственост

Бидејќи маркетингот и сите други деловни активности стануваат сè повеќе зависни од технологијата, заштитата на интелектуалната сопственост стана врвен приоритет за успешните компании. Затоа, секој тим за маркетинг мора да ги разбере основите на законот за интелектуална сопственост. Што е интелектуална сопственост? Американскиот правен систем обезбедува одредени права и заштита на сопствениците на имот. Овие права и заштита дури се протегаат и надвор од нашите граници преку трговски договори. Интелектуалната сопственост може да биде кој било производ на умот