Pollfish: Како ефикасно да ги испорачате глобалните онлајн истражувања преку мобилен телефон

Создадовте совршено истражување за истражување на пазарот. Сега, како ќе го дистрибуирате вашето истражување и брзо да добиете статистички значителен број одговори? 10% од потрошените светски истражувања на пазарот од 18.9 американски долари се потрошени на онлајн анкети во САД. Повеќе пати сте го правеле ова повеќе пати отколку што сте биле на машината за кафе. Создадовте прашања од анкетата, ја создадовте секоја комбинација на одговори - дури и го усовршивте редоследот на прашањата. Потоа го разгледавте истражувањето и се променивте