Pollfish: Како ефикасно да ги испорачате глобалните онлајн истражувања преку мобилен телефон

Време на читање: 3 минути Создадовте совршено истражување за истражување на пазарот. Сега, како ќе го дистрибуирате вашето истражување и брзо да добиете статистички значителен број одговори? Ова повеќе пати сте го лопеле отколку што сте биле во машината за кафе. Создадовте прашања од анкетата, ја создадовте секоја комбинација на одговори - дури и го усовршивте редоследот на прашањата. Потоа го разгледавте истражувањето и го смените истражувањето. Потоа, ја споделивте анкетата со некој друг за нивно прегледување и веројатно ја сменивте