Како е-трговија CRM ги користи B2B и B2C бизнисите

Значителна промена во однесувањето на клиентите влијаеше на многу индустрии во последниве години, но секторот за е-трговија беше најтешко погоден. Дигитално тактните клиенти гравитираа кон персонализиран пристап, искуство со купување без допир и повеќеканални интеракции. Овие фактори ги притискаат онлајн трговците на мало да усвојат дополнителни системи за да им помогнат во управувањето со односите со клиентите и да обезбедат персонализирано искуство во услови на жестока конкуренција. Во случај на нови клиенти, потребно е да