КОВИД-19: Свеж поглед на стратегиите на програмата за лојалност за бизнисите

Коронавирусот го надмина деловниот свет и го принудува секој бизнис да го погледне зборот лојалност. Лојалност на вработените Размислете за лојалност од перспектива на вработениот. Бизнисмените отпуштаат вработени лево и десно. Стапката на невработеност може да надмине 32% како резултат на Факторот Коронавирус и работењето од дома не одговара на секоја индустрија или позиција. Отпуштањето на вработените е практично решение за економската криза… но тоа не ја сака лојалноста. КОВИД-19 ќе влијае