Кои мерки треба да ги преземат трговците за да успеат на Интернет

Во 21-от век се појавија толку многу технологии што ни овозможуваат успешно да ги пласираме бизнисите на поинтегриран и влијателен начин во споредба со минатото. Од блогови, продавници за е-трговија, мрежни пазари до канали на социјални медиуми, мрежата стана јавна арена на информации за клиенти за пребарување и консумирање. За прв пат, Интернетот создаде нови можности за бизнисите бидејќи дигиталните алатки помогнаа во насочување и автоматизација