Маркетинг предизвици - и решенија - за 2021 година

Минатата година беше трнлив возење за маркетерите, принудувајќи ги деловните субјекти во скоро секој сектор да вршат или дури и да ги заменат целите стратегии во услови на неразбирливи околности. За многумина, најзабележителната промена беше влијанието на социјалното дистанцирање и засолнувањето, што создаде огромен скок во активностите за купување преку Интернет, дури и во индустриите каде што е-трговијата претходно не беше толку изразена. Оваа промена резултираше со преполн дигитален пејзаж, со повеќе организации кои се натпреваруваа за потрошувачите