Како да ги намалите трошоците за стекнување на клиенти за максимална рентабилност

Кога штотуку започнувате бизнис, примамливо е да привлечете клиенти на кој било начин, без оглед на трошоците, времето или енергијата. Меѓутоа, како што учите и растете, ќе сфатите дека балансирањето на вкупните трошоци за стекнување клиенти со рентабилност е од суштинско значење. За да го направите тоа, ќе треба да ги знаете трошоците за стекнување клиенти (CAC). Како да се пресметаат трошоците за стекнување клиенти За да се пресмета CAC, само треба да ги поделите сите продажби и