Комуникации во реално време: Што е WebRTC?

Комуникацијата во реално време се менува како компаниите го користат своето веб-присуство за проактивна интеракција со потенцијалните клиенти и клиентите. Што е WebRTC? Комуникација на веб во реално време (WebRTC) е збирка на протоколи за комуникација и API првично развиени од Google што овозможуваат говорна и видео комуникација во реално време преку врски меѓу peer. WebRTC им овозможува на веб-прелистувачите да бараат информации во реално време од прелистувачи на други корисници, овозможувајќи реална реакција на peer-to-peer и групна комуникација, вклучително и глас, видео, разговор, пренос на датотеки и екран