Како плаќањата преку Bluetooth отвораат нови граници

Речиси сите се плашат да преземат уште една апликација додека седат на вечера во ресторан. Бидејќи „Ковид-19“ ја поттикна потребата за бесконтактно нарачки и плаќања, заморот од апликациите стана секундарен симптом. Технологијата Bluetooth е поставена да ги рационализира овие финансиски трансакции со тоа што ќе дозволи плаќања без допир на долги растојанија, користејќи ги постоечките апликации за да го сторат тоа. Една неодамнешна студија објасни како пандемијата значително го забрза усвојувањето на технологиите за дигитално плаќање. 4 од 10 американски потрошувачи имаат