vidREACH: Видео-е-пошта за платформа која го преиспитува проспектирањето

Генерацијата на олово е најголемата одговорност за маркетинг тимовите. Тие се фокусирани на наоѓање, ангажирање и претворање на целна публика во изгледи што можат да станат клиенти. За бизнисот е од витално значење да создаде стратегија за маркетинг што ја поттикнува генерацијата на олово. Во светло на тоа, професионалците за маркетинг секогаш бараат нови начини да се истакнат, особено во честопати презаситениот свет. Повеќето B2B маркетери се свртуваат кон е-пошта, гледајќи ја како најефективна дистрибуција