Изводливи стратегии за Омни-канална комуникација

Кратко објаснување за тоа што е Омни-каналната комуникација и специфичните карактеристики и стратегии во рамките на неа за маркетинг тимовите да ја зголемат лојалноста и вредноста на нивните клиенти.