7 грешки што ќе ги направите во маркетинг перформансите

Буџетите на СМО се намалуваат, бидејќи пазарџиите се борат со фискалната зрелост, според Гартнер. Со поголема контрола над нивните инвестиции од кога било досега, ЦМО треба да разберат што работи, што не е, и каде да го потрошат својот следен долар за да продолжат да го оптимизираат своето влијание врз бизнисот. Внесете управување со ефикасноста на маркетингот (MPM). Што е управување со ефикасноста на маркетингот? MPM е комбинација на процеси, технологии и активности што ги користат маркетинг организациите за планирање на маркетинг активности,