Загатката за идентитет во управувањето со податоците за клиентите

Криза со идентитетот на потрошувачите Во хиндуистичката митологија, Равана, големиот научник и крал на демоните, има десет глави, симболизирајќи ги неговите различни моќ и знаење. Главите беа неуништливи со способност да се формираат и да растат. Во нивната битка, Рама, богот воин, мора да оди под главата на Равана и да ја насочи стрелата кон неговото осамено срце за да го убие засекогаш. Во модерно време, потрошувачот е малку како Равана, не во однос на неговиот