Како да бидете упорни во продажбата без да ги исклучувате вашите потенцијали

Тајмингот е сè во бизнисот. Тоа може да биде разликата помеѓу потенцијалниот нов клиент и тоа што ќе го спуштите телефонот. Не се очекува дека ќе достигнете продажна предност при вашиот прв обид за контакт. Можеби ќе бидат потребни неколку обиди, бидејќи некои истражувања сугерираат дека може да потрае дури 18 повици пред да постигнете потенцијал на телефонот за прв пат. Се разбира, ова зависи од многу променливи и околности, но тоа е едно