PowerChord: Централизирано локално управување и дистрибуција на водечките компании за брендови дистрибуирани од дилери

Колку се поголеми брендовите, толку повеќе се појавуваат подвижни делови. Брендовите што се продаваат преку мрежа на локални дилери имаат уште покомплексен сет на деловни цели, приоритети и онлајн искуства кои треба да се земат предвид - од перспектива на брендот до локално ниво. Брендовите сакаат лесно да се откријат и купат. Дилерите сакаат нови потенцијални клиенти, поголем сообраќај и зголемена продажба. Клиентите сакаат искуство за собирање и купување информации без триење - и го сакаат тоа брзо.