Дали луѓето од продажбата ќе бидат заменети со роботи?

Откако Вотсон стана шампион во „Загрозеност“, IBM се здружи со Клиниката Кливленд за да им помогне на лекарите да ги забрзаат и подобрат стапките на точност на нивната дијагноза и рецепти. Во овој случај, Вотсон ги зголемува вештините на лекарите. Значи, ако компјутерот може да помогне во извршувањето на медицинските функции, сигурно се чини дека некој може да им помогне и да ги подобри вештините на продавачот. Но, дали компјутерот некогаш ќе го замени продажниот персонал? Наставници, возачи, туристички агенции и