Статистика за користење на Интернет 2021: Податоците никогаш не спијат 8.0

Во сè повеќе дигитализиран свет, влошен со појавата на СОВИД-19, овие години воведоа нова ера во која технологијата и податоците играат поголема и клучна улога во нашиот секојдневен живот. За секој продавач или бизнис таму, едно е сигурно: влијанието на потрошувачката на податоци во нашето модерно дигитално опкружување несомнено се зголеми додека сме во густината на нашата сегашна пандемија. Помеѓу карантинот и широкото заклучување на канцелариите,