Податоци за маркетингот: Клучот за издвојување во 2021 година и понатаму

Во денешно време и време, нема оправдување за да не знаете на кого да ги пласирате вашите производи и услуги и што сакаат вашите клиенти. Со појавата на бази на податоци за маркетинг и друга технологија водена од податоци, поминаа деновите на ненаменски, неизбрани и генерички маркетинг. Кратка историска перспектива Пред 1995 година, маркетингот се вршеше претежно преку пошта и рекламирање. По 1995 година, со доаѓањето на технологијата за е-пошта, маркетингот стана малку поконкретен. Тоа