Како да креирате реклама за Snapchat

Во изминатите неколку години, Snapchat ги зголеми своите следбеници на над 100 милиони во светот со над 10 милијарди видеа што се гледаат дневно. Со таква огромна количина следбеници на оваа апликација дневно, изненадува што компаниите и рекламодателите се насобраа кон Snapchat за да рекламираат на нивните целни пазари. Милениумците во моментов претставуваат 70% од сите корисници на Snapchat Со тоа што пазарџиите трошат 500% повеќе на милениумците отколку сите други заедно,