Создавање дигитален патоказ за бизниси што гледаат напред

Време на читање: 3 минути Тим Данкан, олово за раст на производот во Bottle Rocket, дискутира за вредноста во создавањето на заедничка дигитална визија во рамките на компанијата и за тоа како деловните субјекти можат да станат поагилни при прилагодувањето кон тековните промени на дигиталниот пазар.