Интегрирање на дигиталниот маркетинг во вашето спонзорство

Маркетинг спонзорствата имаат значителна вредност над видливоста на брендот и сообраќајот на веб-страниците. Софистицирани продавачи денес бараат да извлечат максимум од спонзорствата, а еден начин да го сторат тоа е искористување на придобивките од оптимизацијата на пребарувачите. За да ги подобрите спонзорствата за маркетинг со СЕО, треба да ги идентификувате различните достапни типови на спонзорства и клучните критериуми потребни за анализа на вредноста на оптимизација. Традиционални медиуми - Обично доаѓаат спонзорства за печатење, ТВ, радио преку традиционални медиуми