Што е платформа за управување со дигитални средства (DAM)?

Управувањето со дигитални средства (DAM) се состои од управувачки задачи и одлуки кои го опкружуваат внесувањето, прибелешката, каталогизацијата, складирањето, пронаоѓањето и дистрибуцијата на дигиталните средства. Дигиталните фотографии, анимации, видеа и музика се пример за целните области на управување со медиумски средства (под-категорија на DAM). Што е управување со дигитални средства? DAM за управување со дигитални средства е практика на администрирање, организирање и дистрибуција на медиумски датотеки. Софтверот DAM им овозможува на брендовите да развијат библиотека со фотографии, видеа, графики, PDF-датотеки, шаблони и други