Воведување креативна фабрика: Мобилните реклами само што станаа многу полесни

Мобилното рекламирање продолжува да биде еден од најбрзо растечките и најпредизвикувачките сектори на глобалната економија за маркетинг. Според агенцијата за купување реклами Магна, дигиталното рекламирање ќе го надмине традиционалното ТВ рекламирање оваа година (најмногу благодарение на мобилното рекламирање). До 2021 година, мобилното рекламирање ќе се зголеми на 215 милијарди американски долари или 72 проценти од вкупниот буџет за дигитални реклами. Па, како може вашиот бренд да се истакне во бучавата? Со АИ насочена кон стока единствениот начин