Создавање патувања со искуство со клиенти во Fintech | Вебинар по продажба на побарувачка

Бидејќи дигиталното искуство продолжува да биде врвна област на фокус за компаниите за финансиски услуги, патувањето до клиентот (персонализирана дигитална точка на допир што се случува преку каналот) е основа на тоа искуство. Ве молиме, придружете ни се, бидејќи ви овозможуваме увид во тоа како да развивате свои патувања за стекнување, одржување, задржување и зголемување на вредноста со вашите потенцијални клиенти и клиенти. Исто така, ќе ги разгледаме највлијателните патувања спроведени со нашите клиенти. Датум и време на Вебинар Ова е а