Рекламирање на однесувањето наспроти контекстуално рекламирање: Која е разликата?

Дигиталното рекламирање понекогаш добива лош рап за вклучените трошоци, но не може да се негира дека, кога се прави правилно, може да донесе моќни резултати. Работата е во тоа што дигиталното рекламирање овозможува далеку поширок досег од која било форма на органски маркетинг, поради што маркетерите се толку подготвени да трошат на него. Успехот на дигиталните реклами, природно, зависи од тоа колку добро се усогласени со потребите и желбите на целната публика.