AdTech Book: Бесплатен ресурс преку Интернет за да научите сè за технологијата за рекламирање

Екосистемот за рекламирање преку Интернет се состои од компании, технолошки системи и сложени технички процеси кои сите работат заедно за да им служат на рекламите на корисниците на Интернет преку Интернет. Рекламирањето преку Интернет донесе голем број позитивни страни. За еден, на креаторите на содржини им е даден извор на приход за да можат бесплатно да ги дистрибуираат своите содржини на корисниците на Интернет. Исто така им е дозволено на новите и постојните деловни медиуми и технологија да растат и да напредуваат. Сепак, додека на интернет рекламирање