Кои се најновите статистички податоци за Интернет за 2018 година

Иако беше развиен од средината на 80-тите години, Интернетот не беше целосно комерцијализиран во Соединетите Држави сè до 1995 година кога беа намалени последните ограничувања со цел Интернетот да пренесува комерцијален сообраќај. Тешко е да се поверува дека работам на Интернет уште од неговото комерцијално основање, но имам сиви влакна за да го докажам тоа! Јас сум навистина среќен што тогаш работев за компанија што ги виде можностите и ме фрли со глава