Скенер за картички AtEvent: Автоматизирајте го и зајакнете го снимањето на олово на настани

Утре се упатувам кон Чикаго за да интервјуирам еден тон компании на Конференцијата и изложбата на Интернет продавач. Мојот стандарден процес за ова е да снимам интервјуа преку ден, да пишувам белешки, да собирам визит-картички, а потоа да се упатам кон мојата хотелска соба кога сите други се собираат за да пијат. Пред да заборавам нешто, ги доставувам сите контакти до LinkedIn и потоа пишувам белешки за себе за да продолжам таму каде што е потребно. Шансите се, ќе