Тековната состојба на автоматизација на маркетингот B2B

Приходите за системите за автоматизација на маркетингот Б2Б се зголемија за 60% до 1.2 милијарди долари во 2014 година, во споредба со порастот од 50% претходната година. Во последните 5 години, индустријата порасна 11 пати, бидејќи корпорациите продолжуваат да наоѓаат вредност во клучните карактеристики што ги нуди маркетинг-автоматизацијата. Бидејќи индустријата брзо созрева, темелите на одличната платформа за маркетинг автоматизација се договорени и најдобрите практики за имплементација на маркетинг автоматизација, исто така, продолжуваат да