Дали вашата куќа за маркетинг е изградена на карпа или песок?

Не честопати треба да добивам библиски овде, но ова е едно од тие времиња! Затоа, секој што ќе ги слушне овие мои зборови и ќе ги направи, ќе го споредам со мудар човек, кој ја изгради својата куќа на карпа. Матеј 7:24 Блаб Во август, Блаб се исклучи. Одлична платформа за повеќе храна со голем број ветувања… само што отиде на глава. Целокупната приказна ја сподели основачот Шан Пури на Medium. Тој