Е-пошта: Пребарување и дефиниции за меко отскокнување и тешко отскокнување

Отскокнување по е-пошта е кога е-поштата не е прифатена од серверот за пошта на бизнис или давател на услуги на Интернет за одредена адреса за е-пошта и се врати код дека пораката е одбиена. Отскокнувањата се дефинираат како меки или тврди. Меките потскокнувања обично се привремени и во основа се код за да му кажете на испраќачот дека можеби ќе сакаат да продолжат да се обидуваат. Тешките отскокнувања се обично трајни и се кодирани за да им кажат на