10 совети за промовирање на вашиот следен веб-семинар

Во 2013 година, 62% од Б2Б користеле веб-работилници за да ги промовираат своите брендови, што е пораст од 42% претходната година. Очигледно, веб-обучувачите се здобиваат со популарност и тие работат како алатка за водечка генерација, а не само алатка за маркетинг. Зошто треба да ги вметнете во вашиот маркетинг план и буџет? Бидејќи веб-обучувачите се рангираат како врвен формат на содржина во возењето квалификувани водичи. Неодамна работев со клиент и посветено решение за веб-семинари, ReadyTalk, на некои содржини за најдобар веб-семинар