Како да се измерат, избегнат и намалат високите стапки на напуштање на количката

Јас секогаш сум изненаден кога ќе сретнам клиент со процес на исплата на Интернет и колку малку од нив навистина се обиделе да купат од својата страница! Еден од нашите нови клиенти имаше страница во која вложија еден тон пари и има 5 чекори да се оди од почетната страница до количката. Чудо е што некој успева толку далеку! Што е напуштање на количката? Можеби