Како се мерат напорите за надворешен маркетинг?

Ние често ги занемаруваме можностите за маркетинг што се толку видливи што не поминуваме ниту еден ден без да ги видиме. Маркетингот на отворено на билборди е една од тие стратегии. Како и кај повеќето маркетинг канали, постојат специфични стратегии и можности со билборд маркетингот што другите не можат да ги обезбедат. И обезбедена одлична стратегија, повратот на инвестицијата може дури и да ги надмине другите маркетинг канали. Билбордите можат да бидат многу влијателни за бизнисите во сите индустрии. Во овој инфографик од Сигнарама