Влезни експерти за маркетинг што ќе ги научите од Интернет

Колегата Дејв Морс од Делта тапа ми пренесе честитки денес што направив список со 18 експерти за влезен маркетинг што мора да ги знаете во белата книга на Маркето: Засилете го вашето влијание: Како да ги умножите ефектите од вашата програма за влезен маркетинг. Што е експерт за Влезни маркетинг? Влезниот маркетинг се однесува на маркетинг активности кои ги привлекуваат посетителите, наместо маркетерите да мораат да излезат за да го привлечат вниманието на потенцијалните клиенти. Влезни маркетинг заработува внимание на клиентите, го прави